فعالیت متن‌نویسی

یکی از اقتضائات سنی کلاس چهارمی‌ها، تمایل به نوشتن است. به طرق گوناگون می‌توانیم از آنها بخواهیم درمورد هدف سوره در این پایه، یک متن بنویسند. متن طنز، خاطره، متن کمیک‌ استریپ، داستان واقعی یا تخیلی، نمایشنامه، متن نماهنگ و … از جمله پیشنهادات این بخش است. همچنین میزان نوشتن متن به عهده خود دانش‌آموز می‌تواند از یک پاراگراف تا چند صفحه باشد. به عنوان مثال:

– یکی از جملات مناسب فعالیت زیر(خوش‌نویسی) را انتخاب کنیم تا بچه‌ها آن را بسط و گسترش دهند؛

– خاطره‌ای از یک کار خوبی که انجام داده‌اند، بنویسند؛

– اگر می‌توانند یک یا دو بیت شعر بگویند یا حداقل برای این کار تلاش کنند؛

– یک جمله بنویسیم و آنها ادامه دهند؛ مثلا اینکه “اگر من مهربان و خوش‌اخلاق باشم…”.

– و یا از دانش‌آموزان خود بخواهیم با این کلمات، یک متن بنویسند: عطر، بوی خوش، پیامبر.