فعالیت ماز آسیب

این بازی، یک ماز است؛ اما نه روی کاغذ؛ روی تخته کلاس. به این شکل که در قسمت بالای تخته، چند آسیب را می‌نویسیم و یا تصاویری از آسیب را می‌کشیم. در قسمت پایین تخته نیز راه‌ حل‌های آنها را می‌نویسیم و یا تصاویر آنها را می‌کشیم؛ مثلا یک دندان کرم خورده در بالای تخته و یک مسواک در پایین. راه‌های مختلف رسیدن یک آسیب به راه‌ حلش را نیز رسم می‌کنیم. اکنون یک ماز روی تخته داریم. یک نفر از دانش‌آموزان را انتخاب می‌کنیم تا آسیب را به راه ‌حل مربوط به خود برساند. برای افزایش سرعت و هیجان بازی، دانش‌آموزان می‌توانند دست بزنند و با هم یک و یک و یک، دو و دو و دو و … بخوانند تا به شماره ده برسند. هرکس بتواند در این مدت زمان کوتاه، موارد بالا را به پایین وصل کند، برنده است.