یکی از فعالیت‌های مناسب برای سوره حمد، شنیدن صدا‌های زیبای طبیعت است؛ صدای انواع پرندگان، امواج دریا، صدای آب، باران، خش خش برگ‌های پاییزی، خنده یک کودک، جیرجیرک، خروس و خلاصه هر نوع صدای طبیعی زیبا برای نزدیک شدن به هدف سوره حمد بسیار به جا و خوب است. خصوصا اگر از بچه‌ها بخواهیم آرام بنشینند، سکوت کنند، چشمان خود را ببندند و فقط به صدایی که پخش می‌شود، توجه کنند. پس از شنیدن صدا، احساس خود را نسبت به آن ابراز کنیم تا آنها نیز یاد بگیرند و ابرازشان فعال شود. استفاده از شعارهای سوره، در این موقعیت کاربرد بسیاری دارد.

همچنین می‌توانیم بچه‌ها را به حیاط مدرسه ببریم؛ از آنها بخواهیم سکوت کنند تا صداها را بشنوند و بگویند کدام صدا زیباتر است و این کار حافظه شنیداری آنها و توجه به زیبابی شنیداری را در آنها تقویت می‌کند.

آیکون-لپ-تاپ  این فعالیت به صورت مجازی هم قابل اجراست.