فعالیت شرکت در دسته‌های مذهبی

راه انداختن دسته عزاداری در ایام محرم یا ایام فاطمیه، شرکت در این دسته‌ها و یا کمک به برگزاری جشن‌ها و مراسم دینی، یکی از مظاهر دین‌داری است. دانش‌آموزان با برنامه‌ریزی خودشان و هماهنگ با مسئولین مدرسه می‌توانند به برگزاری یک مراسم کوچک در حیاط مدرسه و انواعی از اقدامات برای پاسداشت این ایام اقدام کنند. آنچه لازم است در حین این فعالیت‌ها بدانند این است که کارشان هم ‌راستا و هم مفهوم با مفاهیم سوره مبارکه کافرون است.