فعالیت سرعت در همه جا

دانش‌آموزان را گروه‌بندی می‌کنیم. برای هر گروه یک موقعیت متفاوت مانند خانه، مدرسه، سفر، مسجد، خیابان و … در نظر می‌گیریم. نفر اول هر گروه یک کار را در آن موقعیت که انجامش نیاز به سرعت عمل و دوری از تأخیر دارد، بیان می‌کند. نفر دوم، نکته نفر قبلی و یک کار جدید را بیان می‌کند و همینطور بازی تا آخرین عضو گروه ادامه می‌یابد. دانش‌آموزان در این فعالیت یاد می‌گیرند در همه موقعیت‌های زندگی، سرعت عمل داشتن و دوری از تأخیر و کندی، نقش تعیین کننده دارند.