از دانش‌آموزان ‌بخواهیم اگر خاطره یا تجربه خوشایندی از «نه» گفتن به انجام یک کار نادرست یا خطرناک دارند، برای همکلاسی‌هایشان تعریف کنند. خوب است در پایان تعریف هر خاطره، از دانش‌آموزان دیگر بخواهیم نظرشان را راجع به عواقب احتمالی «نه» نگفتن در آن موقعیت بیان کنند.