فعالیت توپ و لیوان

آنچه در این بازی نیاز داریم، تنها چهار عدد لیوان یک بار مصرف و یک عدد توپ پینگ‌ پنگ است. هر چهار لیوان را چسبیده به هم و در یک ردیف روی میز یا زمین می‌چینیم. سه تا لیوان اول را از آب پر کرده و لیوان چهارم را خالی می‌گذاریم. دانش‌آموزان را به چند گروه تقسیم می‌کنیم. اعضای گروه باید به نوبت با فوت کردن، توپ پینگ پنگ را از روی لیوان‌های پر آب‌ عبور دهند و آن را به لیوان خالی برسانند. اعضای هر گروه می‌توانند هم‌گروهیشان را با بلند خواندن یکی از شعارهای سوره تشویق کنند. هریک از بچه‌ها یک‌ بار امکان بازی دارد. هر گروهی که امتیاز بیشتری کسب کند برنده است. خالی بودن هریک از این لیوان‌ها باعث نرسیدن توپ به لیوان چهارم خواهد بود. برای این بازی با توجه به تعداد نفرات گروه‌ها یک زمان مشخص می‌کنیم تا سرعت بالا رود. این بازی از این جهت که سرعت و نشاط در آن نقش دارد با هدف این پایه مرتبط است.