با پرس و جو از دانش‌آموزان، چند موقعیت را که «نه» گفتن در آنها برایشان کمی سخت است، استخراج می‌کنیم. برای مثال دست ندادن با نامحرم (خصوصا برای دختران که به سن تکلیف رسیده‌اند) یا رد کردن پیشنهاد انجام کارهای خطرناک. نقش کسی را به خود می‌گیریم که از بچه‌ها درخواست انجام آن کار بد را دارد. یک توپ به صورت تصادفی به سمت یکی از دانش‌آموزان پرتاب می‌کنیم. او باید توپ را گرفته و همان لحظه با یک جمله محترمانه اما محکم به درخواست ما پاسخ رد داده و توپ را به سمت ما پرتاب کند. دوباره توپ را برای نفر بعدی پرتاب می‌کنیم و او باید جمله جدیدی بگوید و توپ را به ما باز گرداند. بالا بردن سرعت در بازی باعث ایجاد شور و هیجان زیادی در کلاس می‌شود. وقتی احساس می‌کنیم جملات تکراری می‌شوند، درخواست یک کار بد دیگر را مطرح می‌کنیم.

لازم است در این نوع بازی‌ها این نکته را در نظر داشته باشیم که نباید کارهای بد جدید به بچه‌ها بیاموزیم و به صورت کلی بازی برای آنها بدآموزی نداشته باشد.امکان انجام این فعالیت با کلاس پنجمی‌ها نیز وجود دارد.