فعالیت تزئین کلاس

در طول مدتی که سوره ماعون را در کلاسمان تدریس می‌کنیم، می‌توانیم محیط کلاس را با همکاری دانش‌آموزان تزئین کنیم. از بچه‌ها می‌خواهیم هرکدام با مقواهای رنگی یک پرنده یا دو دست که به حالت قنوت کنار هم قرار گرفته‌اند درست کنند. سپس روی یکی از بال‌ها/ دست‌ها کلمه نماز و روی دیگری کلمه رفع نیاز را بنویسند و با آنها یک ریسه بسازند یا آنها را به دیوار کلاس بچسبانند. می‌توانیم به بچه‌ها بگوییم که نه پرنده با یک بال توان پرواز کردن دارد و نه با یک دست حالت قنوت کامل می‌شود و نماز باید همراه با رفع نیاز دیگران باشد.