فعالیت تحسین کردن

در این فعالیت فضایی را بوجود می‌آوریم که همه دانش‌آموزان هم تحسین شوند و هم دوستانشان را تحسین کنند. لازم است قبلا به دانش‌آموزان اطلاع داده باشیم که قرار است در جلسه آینده هرکس یکی از کارهایی که خوب انجام می‌دهد را به همه کلاس نشان دهد. انواع کارها از قبیل کارهای هنری، ساخت کاردستی، فعالیت ورزشی، شیرین کاری، درست کردن خوراکی، تعریف کردن قصه، اجرای نمایش و … . افرادی که مهارت‌هایی از قبیل قصه‌گویی یا بیان خاطره و… دارند روبری همه دانش‌آموزان آن را اجرا می‌کنند و کسانی که ساخته دست خودشان را همراه آورده‌اند آن را روی میزشان برای نمایش می‌گذارند. لازم است مانند یک بازدید کننده مشتاق سر میز تک تک بچه‌ها رفته و با نشاط و هیجان آن‌ها را تحسین کنیم. می‌توان از یک معلم دیگر مدرسه هم دعوت کنیم تا از نمایشگاه کلاسیمان با ذوق و شوق دیدن کند. استفاده از انواع شیوه‌های تحسین و تکراری نبودن جملات و واکنش‌هایمان بچه‌ها را سر ذوق می‌آورد و آن‌ها هم به تشویق و تحسین دوستشان ترغیب می‌شوند. می‌توان این فعالیت را را در چند جلسه انجام داد، هربار چند دقیقه ابتدائی کلاس را برای تحسین کار تعدادی مشخص و از پیش تعیین شده دانش‌آموزان اختصاص دهیم، تا وقتی که همه دانش‌آموزان لذت تحسین شدن و تحسین کردن را بچشند.