فضاسازی کلاس با عناصر طبیعی

در کلاس فضاسازی می­ کنیم. به این شکل که زیر میزها مثلا زیر زمین، روی میزها مثلا تپه‌ها و کوه ­ها باشند. بخشی را با پارچه و یا کاغذ آبی به عنوان دریاها و یا رودها تزیین می­کنیم و قسمتی را هم به عنوان زمین مسطح در نظر می­ گیریم. بچه ­ها را گروه‌بندی می‌کنیم. حال از یکی از گروه ­ها می‌خواهیم تا با شنیدن صوت سوره، شروع به حرکت در این فضاها نماید، به محض اتمام سوره، هر دانش‌آموز در هر منطقه‌ای که ایستاده، یکی از مخلوقات یا عناصر آن منطقه را نام ببرد. پس از آن، نوبت به گروه بعدی می ­رسد. بازی به همین روال ادامه می‌یابد تا تمام گروه­ ها بازی را انجام دهند.