طی دوره ای سه روزه طرح آموزش فهم قرآن در دبستان و دبیرستان به مربیان مراکز فرهنگی کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) سراسر کشور معرفی و آموزش داده شد.

از روز چهارشنبه 1397/8/29  تا پنج شنبه 1397/9/1 در مؤسسه فرهنگی حضرت معصومه سلام الله علیها وبا حضور عده ای از اساتید مدرسه تفکر و تعقل(مدرسه تزکیه و تعلیمِ مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران)، طرح آموزش فهم قرآن در دبستان و دبیرستان به مربیان فرهنگی کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) ارائه شد.

این مربیان که از سراسر کشور برای فراگیری این مفاهیم قرآنی به شهر مقدس قم آمده بودند، رسالت آموزش این مفاهیم را به مددجویان خود برعهده دارند.