صفات بی نقطه

فهرستی از صفات حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌واله را روی تخته، بدون نقطه می‌نویسیم و از بچه‌ها بخواهیم آن کلمات را حدس بزنند. پس از اینکه هر یک از کلمات را حدس زدند و آنها را روی تخته کامل نوشتیم، از بچه‌ها می‌خواهیم یکی از کارهایشان را که نشان‌دهنده این صفت در وجودشان است بیان کنند. لازم است به دانش‌آموزان القاء کنیم به خاطر داستن این صفات خوب، سبیه به پیامبر هستند و هرچه صفات بیشتری را در اعمال خودشان بروز بدهند، بیشتر شبیه حضرت ایشان خواند شد.