شکلات

به نام خدا

غرق شور و شادی است
لحظه لحظه های من
مثل یک مسابقه ست
زندگی برای من

میروم قدم قدم
رو به بهترین شدن
می پَرَد یکی یکی
میمِ مشکلاتِ من

من در این مسابقه
شادم و برنده ام
توی قابِ آسمان
مثل یک پرنده ام

 

شاعر: فائزه زرافشان