شعر “کیک تولد”

سوره مبارکه نصر درباره ی یاری دین خدا و افتخار کردن به این یاری است.

یکی از مراسم هایی که می تواند از بسترهای اصلی سوره نصر باشد، جشن عبادت هست که در پایه سوم برای دختران برگزار می شود.

شعر زیر در همین رابطه است و بچه ها می توانند این شعر را یاد گرفته و در جشن اجرا کنند.

 

رنگ، رنگ، هزار رنگ        چقدر قشنگه امروز

چراغونه مدرسه               چه رنگارنگه امروز

امروز توی مدرسه            جشن نماز گرفتیم

مامانا هم اومدن             عکسای ناز گرفتیم

آورده بود معلم               تو جشن سومی ها

یه کیک خیلی بزرگ         با نه تا شمع زیبا

با کاکائو اسمارو             رو کیک نوشته بودن

همه با چادر نماز           مثل فرشته بودن

چه جشن باشکوهی      دل ها همه سفید بود

کاشکی تموم روزا         جشن نماز و عید بود

(شعر از کتاب چادر دنباله دار سروده محمدصادق خدایی)