شعر «نه به حرف دشمن»

موضوع شعر زیر، نه گفتن، ابراز برائت در برخی موقعیت‌ها و شناختن موقعیت‌های نه گفتن، یعنی همان مفهوم سوره مبارکه کافرون برای دانش‌آموزان دبستان است و برای استفاده در پایه‌های اول تا چهارم مناسب است.

 

 

به همان اندازه

 

که بله محبوب است

 

نه گفتن لازم

 

نه گفتن خوب است

 

 

 

نه به بی‌حوصلگی

 

نه به اخمو بودن

 

نه به بی‌نظمی‌ها

 

نه به کمرو بودن

 

 

 

خوب می‌دانم که

 

خانه این دو کجاست

 

مادرم گفته به من

 

نه کجا، بله کجاست

 

 

 

به همه خوبی‌ها

 

بله می‌گویم من

 

کافرون یعنی که

 

نه به حرف دشمن

 

شاعر: فائزه زرافشان