شعر قصه رود

شعر «قصه رود» متناسب با هدف پایه پنجم سوره توحید سروده شده است؛ اما به دلیل اینکه در آن صحبت از چرخه آب و باران شده، می‌توانیم برای مرور هدف پایه چهارم نیز از این شعر استفاده نماییم.

چشمه چشمه رود رود

سر به سوی آسمان

قطره‌ها کنار هم

رو به دشت بی‌کران

 

می‌رسد به رویشان

دست لطف آفتاب

می‌شود بخار و ابر

قطره قطره‌های آب

 

باد می‌وزد به دشت

ابرها دوان دوان

می‌روند و می‌رسند

هر کجای این جهان

 

قطره قطره می‌چکند

زیر گنبد کبود

باز می‌شود شروع

قصه قشنگ رود

شاعر: ندبه محمدی