شعر عاشق خدا و دین

شعر زیر برای پایه‌های پنجم و ششم و متناسب با هدف سوره کافرون در این دو پایه است:

ما همه مسلمانیم

عاشق خدا و دین

دین خوب اسلام است

با شکوه و پُر آئین

وقت یاری مظلوم

دست ما پُر از یاری است

هر نماز و هر روزه

یک نشانِ دینداری است

دین به ما نشان داده

جاده سعادت را

ما که دوست می‌داریم

جمعه را، جماعت را

با نشانه‌های دین

آشنا و آگاهیم

تا ابد مخالف با

دشمنان گمراهیم

شکر حق که خورشیدِ

دینِ او به ما تابید

سوره قشنگی چون

“کافرون” به ما بخشید

شاعر: فائزه زرافشان