شعر دفترنقاشی

یک تپه سرسبز و یک کوه

یک چشمه پر آب و جاری

یک کره اسب شاد و زیبا

یک بچه مشغول سواری

 

دریای آبی رنگ و آرام

در آسمانت ابر داری

در دشت‌هایت گل کشیدی

روی درختانت قناری

 

در دفتر نقاشی خود

از رنگ‌ها داری فراوان

نقاشیت خیلی قشنگ است

صد آفرین داری خدا جان!

شاعر: ندبه محمدی