شعر “دعا می‌کنم”

سوره مبارکه نصر درباره ی یاری دین خدا و افتخار کردن به این یاری است. یکی از مصادیق یاری، دعا کردن هست که در شعر زیر به این موضوع پرداخته شده است.

سلام خدای بزرگ  دارم دعا می کنم         همیشه بعد از نماز تو رو صدا می کنم

برای بابای من امید و قدرت بیار               برای مامان من مهر و محبت بیار

معلم عزیزم مثل تو مهربونه                   براش دعا میکنم که مهربون بمونه

 

 از کتاب چادر دنباله دار – محمدصادق خدایی