شعر دریاست چشمم

کار بدی کرد

دیروز سارا

بخشیده‌ام من

کار بدش را

 

سخت است بخشش

گل، خار دارد

اما چه رنگی

گلنار دارد!

 

صد آفرین بر

سارای امروز

در کار نیکو

او بود پیروز

 

اهل نگاهِ

زیباست، چشمم

الحمدلله

دریاست چشمم

شاعر: بتول محمدی