شعر برنامه‌ای خوب

در شعر زیر، چند کار خوب به صورت مصداقی آمده است؛ کارهای خوبی که می‌تواند در برنامه‌ریزی هر دانش‌آموزی باشد.

برنامه‌ای خوب

هر روز دارم

هم اهل بازی

هم اهل کارم

 

حمام کردن

مسواک دندان

هم شستن دست

هم ظرف و لیوان

 

کمک به مامان

کمک به بابا

دیروز و امروز

امروز و فردا

 

رفتن به مسجد

امامزاده

نماز خواندن

زیبا و ساده

 

دیدار اقوام

یا آشنایان

هم عید نوروز

هم فطر و قربان

 

بابا به من گفت

یک حرف دیگر:

«کاری مهم است،

کاری مهم‌تر!»

 

پس می‌نویسم

برنامه‌ای را

از خوب‌ترها

اول مهم‌ها!

شاعر: بتول محمدی