مشارکت در انجام کارهای خوب و دیندارانه و افتخار به آن
برای آموزش سوره نصر به دانش‌آموزان دبستانی، اصلی‌ترین کار، خواندن سوره در کلاس است. خوب است سوره را در موقعیت‌های مختلف، با شیوه‌های مختلف بخوانیم و در کنار خواندن سوره، پیام سوره را نیز بیاموزیم. پیام سوره نصر برای دبستانی‌ها، مشارکت در انجام کارهای خوب و دیندارانه و افتخار به آن است. این پیام را می‌توان در شش گام به شرح زیر آموزش داد.
گام اول: درک افتخارآمیز بودن کمک کردن به دیگران در کارهای خوب

گام دوم: شناخت مصادیق متعدد از رفتارهای دین‌دارانه و کمک به دیگران در انجام آنها

گام سوم: انتخاب مشخص یک کار دین‌دارانه با توجه به محدودیت‌های طبیعی و انجام آن و افتخار کردن به آن

گام چهارم: داشتن فهرستی از کارهای افتخارآمیز دین‌دارانه و برنامه‌ریزی برای یاری در انجام آنها

گام پنجم: ارائه پیشنهاد برای انجام کارهای دین‌دارانه و جلب مشارکت دیگران

گام ششم: تشکیل گروه و یاری گروهی دین خدا با برگزاری یک مراسم، حل یک مشکل یا یک کار دینی دیگر