1. همان‌گونه که قبلا ذکر شد، اگر تمایل به مرور مفاهیم سوره نباء در کلاس کار و فناوری داشته باشیم می‌توانیم بسته به شرایط و موقعیت‌هایی که در کلاس پیش می‌آید، قوانینی که کاربرد مهمی در زندگی دارند را بازگو کنیم. برای مثال اگر خوش اخلاق باشم روزی بیشتری خواهم داشت، اگر به دیگران کمک کنم کارها برای آسان‌تر می‌شود و …