1. درس 24 «خرمشهر در دامان میهن» صفحه 119، راجع به هشت سال دفاع مقدس و شهدا است. خوب است از دانش‌آموزان بخواهیم به صورت گروهی به تحقیق در مورد زندگی تعدادی از شهدا بپردازند. سپس با توجه به آنچه از سوره نباء آموخته‌اند اخبار حقیقی که آنها در زندگی‌شان به آن توجه داشته‌اند را استخراج نموده و همکلاسی‌های خود را نسبت به آن مطلع کنند.
  2. همچنین همان‌گونه که قبلا ذکر شد، اگر تمایل به مرور مفاهیم سوره نباء در کلاس مطالعات داشته باشیم می‌توانیم بسته به شرایط و موقعیت‌هایی که در کلاس پیش می‌آید، قوانینی که کاربرد مهمی در زندگی دارند را بازگو کنیم. برای مثال اگر به همکلاسی‌ام خوبی کنم حتما نتیجه آن را خواهم دید.