سوره ناس بخونیم

به نام خدا

 مادر مهربون من نمونه‌ست

مادر من، ماهه… چراغ خونه ست

از بس که مادرم خوب و صبوره

یادم میده بعضی روزا، یه سوره…

مامان می‌گه هر آیه، حرف خداست

بَه که چقد حرفاش (قرآن) قشنگ و زیباست…

بیا امروز سوره ناس بخونیم

از تبلی و سستی دور بمونیم

یاد می‌گیرم سوره‌ها رو چه آسون

بلد شدم سوره ناسُ… آخ جون…

شاعر: نعیمه آقانوری