سبد صفات نیکو

در یک سبد زیبا و تزئین شده تعداد زیادی توپ کوچک یا کاغذهای کوچک رنگی که روی هرکدام یکی از صفات خوب و زیبا نوشته شده باشد، قرار می‌دهیم. صفاتی چون خوش‌روئی، مهربانی، صبوری، بخشندگی، سخت‌کوشی و… . سبد را جلوی کلاس می‌گذاریم. هرکدام از دانش‌آموزان مدت زمان محدودی فرصت دارند تا یکی یکی توپ‌ها را برداشته و در یک جمله، روشی که با آن این صفت را ابراز می‌کند، بیان کند. مثلا برای صفت بخشندگی ممکن است بگوید: خوراکیم را با دوستم قسمت می‌کنم؛ یا برای صفت مهربانی بگوید: به گلدانم آب می‌دهم و… . تشویق بچه‌ها برای سرعت عمل و برداشتن توپ‌های بیشتر باعث افزایش هیجان بازی می‌شود. می‌توانیم از روش‌های متنوعی برای انجام این بازی استفاده کنیم. مثلا هرکس به قید قرعه امکان برداشتن سه توپ و بیان یک جمله راجع به هرکدام از آن‌ها را داشته باشد. لازم است به دانش‌آموزان القاء کنیم که همه این صفات خوب در همه ما وجود دارد و خداوند این همه خوبی را به ما داده است. در پایان از داشتن این همه خوبی از خدا تشکر می‌کنیم.