ساندویچ ساز مو دم اسبی باف

پیامی که از سوره مبارکه فلق می‌توانیم به دانش‌آموزان پایه اول منتقل کنیم، طبیعی بودن مشکلات و مسائل است؛ بچه‌ها پس از آموزش این سوره، یاد می‌گیرند که در مواجهه با انواع مسائل، خود را نبازند و بدانند می‌توان برای هر چیزی راه حلی پیدا کرد.
این کتاب داستان می‌تواند برای انتقال این مفهوم به دانش‌آموزان، کمک کننده باشد. شخصیت‌های این قصه با مسائلی مواجه می‌شوند؛ اما یک نفر پیدا می‌شود که به راحتی تک تک آنها را حل می‌کند.