زوو

بچه‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند و در مقابل هم می‌ایستند. به نوبت از هر گروه یک نفر با گفتن «زوو» به سمت گروه مقابل می‌رود تا یکی از افراد گروه مقابل را بگیرد. اگر صدای زوو قطع شود، باید به سمت گروه خود بازگردد. بچه‌ها در بازی زوو به اهمیت نفس کشیدن پی می‌برند چون به محض این‌که نفس می‌کشند، صدای زوو قطع می‌شود و باید به سمت گروه خودشان برگردند. در پایان بازی به این نکته اشاره می‌کنیم که همه‌ی موجودات برای زنده ماندن به هوا نیاز  دارند و اگر نتوانند تنفس کنند زنده نمی‌مانند.