فهم قرآن دبستان طرحی‌ است برای همه معلمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی که با محوریت قرآن و متناسب با اقتضائات دوره دوم رشد تنظیم شده است.

در این طرح، با محور قرار دادن قرآن کریم به عنوان کتاب قوانین و حقایق زندگی که مسلط بر سایر علوم است، دانش‌آموز می‌تواند ضمن فراگیری علوم مختلف (قرآن، فارسی، ریاضی، علوم، هنر، مطالعات و غیره) در زندگی«اهل تفکر» شده و در امور مختلف «خیرگزین» شود.

برای آشنایی بیشتر با طرح فهم قرآن می‌توانید از طریق پیام رسان های زیر ما را دنبال کنید.

کانال های رسمی فهم قرآن دبستان:

 پیام‌رسان بله :
:ble.im/fahmeghoran_dabestan
پیام‌رسان ایتا:
 eitaa.com/fahmeghoran_dabestan