آپارات در مرداد ماه 1399 کانال رسمی «فهم قرآن» را راه‌اندازی کرد. این طرح تا کنون دو بار افتتاح شده و  قرار است کم کم مطالب گذاشته شود.

فهم قرآن، طرحی برای آموزش عملی مفاهیم سوره‌های قرآن به دانش‌آموزان است تا از این طریق تعالیم قرآن به‌صورت کاربردی وارد زندگی کودکان و نوجوانان گردد و سبک زندگی آنها را به زندگی ایده‌آلی نزدیک کند. موضوعات مطرح شده در آپارات عبارت‌اند از: معرفی طرح  فهم قرآن؛ معرفی سوره‌های جزء سی به معلم و اولیاء؛ چگونگی ارائه سوره به دانش‌آموزان؛ نماهنگ‌های قرائت سوره‌ها و… .

آدرس آپارات: www.aparat.com/FahmeGhoran