دیوار بخشش‌ها

بخش کوچکی از دیوار کلاس را مشخص و تزئین می‌کنیم. بالای آن عبارتی مانند «می‌بخشیم، شبیه پیامبر» می‌نویسیم. هرکدام از بچه‌ها می‌توانند روی یک کاغذ رنگی، کاری کوچک را که نوعی بخشش در حق دوستانشان به حساب می‌آید نوشته و امضا کنند؛ مثلا «امروز می‌خواهم در پایان نمازم برای همه یک صلوات بفرستم، امروز کمی کشمش برای دوستانم آورده‌ام، من یک نکته علمی جدید یاد گرفته‌ام و امروز آن را به همه یاد می‌دهم، من یک بازی جدید طراحی کرده‌ام که امروز آن ‌را به همه نشان می‌دهم و…».