دومینو

در بازی دومینو اهمیت مرحله‌ای بودن به خوبی نمایش داده می‌شود. اگر امور دارای مراحل نباشند و مرحله ها به خوبی طی نشود، کار دچار اختلال می‌شود. یکی از اهداف تربیتی سوره مبارکه اعلی،مرحله دار بودن امور است.