دوست

به نام خدا

وقتی به دیدارت می آیم

بر لب سلامی تازه دارم

دست تو را با مهربانی

در دست هایم می فشارم

 

وقتِ کمک کردن چه خوب است

حالِ من و تو ، ای عزیزم

من هم شبیه تو زرنگم

من هم شبیه تو تمیزم

 

من می توانم بر لبِ تو

جاری کنم لبخندها را

با شادی و با خوب بودن

یاری کنم دین خدا را

شاعر: فائزه زرافشان