دفترچه خوبی‌ها

این فعالیت که در بخش «محتوای آموزشی» فصل «پایه اول» توضیح داده شده است. برای پایه دوم نیز مناسب است. دانش‌آموزان در این پایه می‌توانند یک جمله راجع به یکی از خوبی‌هایشان را در هر صفحه نوشته و اطرافش را با نقاشی یا برچسب تزئین کنند. جملاتی چون: من خوش اخلاقم، من اهل کمک کردن هستم، من مهربانم، من تمیز و مرتب هستم و … .