مدرسه دانشجویی قرآن و عترت و علیهم السلام دانشگاه تهران فعالیت خود را از سال 77 آغاز نمود و به توفیق الهی در طی 12 سال، روش‌های تدبر در قرآن را در سه سطح عمومی، تخصصی و فوق تخصصی طراحی نمود. این مجموعه در قالب 13 عنوان کتاب تدوین و به چاپ رسیده است و در قالب دوره‌های متعددی در دانشگاه‌های مختلف شهر تهران آموزش داده می‌شود.
پس از این منظومه رشد در قالب 30 جلد تدوین شد، در این مجموعه؛ اقتضائات، اصول و بایدها و نبایدهای رشد و تربیت به تفکیک هر دوره سنی مبتنی بر قرآن و روایات استخراج شده است.
از سال 95 این مجموعه در قالب طرح مشترکی با معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجموعه فهم قرآن در دبستان و دبیرستان را تدوین نمود. در این مجموعه سوره های قرآن با توجه به ویژگی های رشدی بچه‌های دوره ابتدایی و متوسطه و به همراه فعالیت‌های عملی، به ایشان آموزش داده می‌شود. بدین ترتیب علاوه بر آشنایی با سوره‌های قرآن، آموزش‌های مربوط به رشد به ایشان ارائه می‌شود.
تا کنون دوره فهم قرآن در دبستان در بیش از 50 مدرسه ابتدایی و دوره فهم قرآن در دبیرستان در حدود 5 دبیرستان و 5 مسجد آموزش داده شده است که بازخوردهای بسیار خوبی داشته است.
این طرح به صورت ارائه آموزش‌ها و طرح درس‌ها به مربیان اجرا می‌شود. مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران آمادگی دارد در راستای ترویج این حرکت آموزشی و بنیادی با مجموعه‌ها، مدارس و مساجد همکاری نماید.
سایت فهم قرآن در دبستان با هدف پشتیبانی از دوره های آموزشی و همچنین دریافت نظرات، ایده ها، بازخوردها و همچنین گزارش های اجرای طرح در مدارس و مساجد طراحی شده است و بدین ترتیب از تمامی مدیران، معلمان، مربیان و دانش آموزانی که ما را در ارتقای این حرکت قرآنی یاری می کنند، قدردانی می نماید.