دختر، پرنده و چشمهایش

عنوان کتاب: دختر، پرنده و چشمهایش

نویسنده: جمال الدین اکرمی

تصویرگر : میترا عبداللهی

انتشارات: نشر شباویز

چاب اول: 1383

رده سنی: “ب” و “ج”

توضیحات: این کتاب ماجرای دختری نابینا است که با استفاده از دیگر توانایی هایش و با هوشیاری، ناتوانی خود را برطرف و جبران می کند و از این طریق مشکل خود را حل می نماید. این کتاب از این جهت به سوره مبارکه فلق ارتباط پیدا می کند که می توان در مواجهه با مشکلات، با هوشیاری، آنها را رفع نمود.