داستان و نمایش

«افزایش سرعت درکارها با انتخاب بهترین کار از بین کارهای خوبی که دانش‌آموز می‌تواند انجام دهد»، قابلیت اجرا در قالب نمایش را توسط دانش‌آموزان در کلاس دارد؛ همچنین می‌توانیم این موضوعات را در قالب داستان به شکلی جذاب برای بچه‌ها تعریف کنیم. در این پایه ـ همان‌طور که در بخش «چگونگی بیان سوره» همین فصل اشاره شد ـ خواندن داستان از روی کتاب یا متن هم می‌تواند جذاب باشد.