داستان سوره مبارکه فلق

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

شب بود . مامان چراغ ها را خاموش کرده بود تا علی بخوابد. بر خلاف احمد که دوست نداشت در تاریکی بخوابد علی تا همه جا تاریک نمی شد نمی خوابید. احمد هم دیگر به این وضعیت عادت کرده است. اما با این وجود باز هم گهگاهی علی دیر می خوابد. این مسئله به مادر که آن موقع شب خیلی خسته است فشار می آورد

آن شب هم مادر خسته بود و نمی توانست زیاد بیدار بماند. از طرفی علی هم نمی خوابید. همه کنار هم دراز کشیده بودند و هنوز هیچ کس نخوابیده بود. مادر کمی بلند گفت چند تا صلوات بفرستید تا علی بخوابد.

احمد و بابا و مامان در دلشان صلوات فرستادند.

احمد کمی بلندتر گفت: خب هر کاری یه راه حلی داره دیگه مگه نه؟! خودت گفتی مامان از سوره فلق

مامان همانطور آهسته جواب داد: بله درسته به خاطر همین هم گفتم صلوات بفرستید.

فردا صبح احمد که بیدار شد از مادر پرسید: دیشب علی خوابید؟

مادر جواب داد: بله زود. صلوات فرستادید خوابید. صلوات فرستادن کمک می کند آدم بتواند مشکلش را حل کند. چون کارها را آسان می کند. این هم یک راه حل است برای وقت هایی که آدم به مشکل برمی خورد.

نویسنده : خانم کندی