خواندن سوره

خواندن سوره به عنوان مهم‌ترین شیوه مواجه کردن بچه‌ها با سوره مبارکه، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص ندهد، از جمله اصلی‌ترین برنامه‌های فهم قرآن است. برای اینکه دانش‌آموزان، از خواندن و شنیدن سوره لذت ببرند می‌توانیم از روش‌های متنوع خواندن سوره بهره ببریم.[1]

به عنوان مثال می‌توانیم خودمان سوره را برای بچه‌ها بخوانیم، یا یکی از دانش‌آموزان بخواند، یا ما بخوانیم و بچه‌ها تکرار کنند.[2] یکی از بهترین روش‌ها نیز هم‌خوانی سوره توسط دانش‌آموزان است. هم‌زمان با هم‌خوانی یا شکل‌های دیگر خواندن سوره، می‌توانیم فعالیت‌هایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهیم. در ادامه چند سبک برای خواندن سوره پیشنهاد می‌شود. برخی از این روش‌ها بدون تغییر و برخی نیز با تغییراتی در فضای آموزش مجازی قابل اجرا هستند.

 1. دانش‌آموزان بعد از اینکه فیلم یا عکس‌هائی از تغذیه کردن انواع حیوانات دیدند، سوره را هم‌خوانی کنند.
 2. همزمان با هم‌خوانی سوره، روی تخته دریایی بدون ماهی می‌کشیم. سپس هریک از بچه‌ها به نوبت پای تخته می‌آیند و یک بار سوره عصر را می‌خوانند و یک ماهی در دریای روی تخته می‌کشند.
 3. دانش‌آموزانمان را دونفر دونفر گروه‌بندی می‌کنیم. چشم یکی از افراد را بسته و به دستش یک بادکنک به نام «بادکنک حرف‌گوش کن» می‌دهیم. نفر دوم مشغول خواندن سوره شده و نفر اول شروع به بادکردن بادکنک می‌کند. نفر دوم زمانی که احساس می‌کند ممکن است بادکنک بترکد، ساکت می‌شود.
 4. هنگامی که بچه ها تصویر موجوداتی را که فقط در شرایط خاص زنده هستند مشاهده می‌کنند، سوره را بشنوند و بخوانند.و انواع موجوداتی که در اقیانوس زندگی می‌کنند نمونه‌ای از این دست هستند.
 5. همزمان با خواندن سوره، بچه‌ها یک نقاشی از آب و انواع موجودات وابسته به آن در دفتر خود یا پای تخته بکشند.
 6. هردانش‌آموز یک پرتقال با خود به کلاس بیاورد.. هرکس برای خودش یک پرتقال آب بگیرد و در حین آب گرفتن سوره را بخواند
 7. بچه ها در حالی که یک قطعه یخ در دستشان است سوره را بخوانند. ببینند که یخ دارد آب می شود و آنها نمی‌توانند کاری کنند.
 8. همزمان با خواندن سوره، بچه‌ها در حالت یک پا بالا و دست ها به طرفین باز، تعادل خود را نگه دارند.
 9. درحالیکه بین هر آیه یک نفس عمیق می‌کشند، سوره را بخوانند.
 10. روی تخته مواردی که داشتنشان در افزایش کیفیت زندگی تاثیر زیادی دارد می‌نویسیم. در همین حین دانش‌آموزان سوره راهم‌خوانی کنند.
 11. وقتی که می‌خواهیم یکی از مهارت‌های زندگی را به دانش‌آموزان یاد بدهیم سوره را با هم هم‌خوانی می‌کنیم.
 12. دانش‌آموزان بدون اینکه لب‌هایشان تکان بخورد، سوره عصر را با صدا بخوانند/ با دهان باز بدون اینکه لب‌هایشان با هم برخورد داشته باشد، سوره را بخوانند.
 13. هم‌زمان با خواندن سوره، در حالتی که یک پا بالا و دست‌ها به طرفین باز است، تعادل خود را حفظ کنند.
 14. تصویرهائی مانند پزشکی که بر بالین بیمار است و دارد او را معالجه می‌کند یا معلمی که درحال تدریس به دانش‌آموزانش است را نمایش می‌دهیم. در همین حین یا پس از آن دانش‌آموزان سوره را هم‌خوانی کنند.
 15. هرکس برای خودش یک پرتقال آب بگیرد و در این حین سوره را بخواند.
 16. دانش‌آموزانمان را دونفر دونفر گروه‌بندی می‌کنیم. چشم یکی از افراد را بسته و به دستش یک بادکنک به نام «بادکنک حرف‌گوش کن» می‌دهیم. نفر دوم مشغول خواندن سوره شده و نفر اول شروع به بادکردن بادکنک می‌کند. نفر دوم زمانی که احساس می‌کند ممکن است بادکنک بترکد، ساکت می‌شود.
 17. وقتی دانش‌آموزی از یادگرفتن یک مهارت جدید خبر می‌دهد، او را با هم‌خوانی سوره تشویق کنیم.
 18. چشم چند نفر از بچه‌ها را می بندیم و آنها در مکان های مختلف نمازخانه یا کلاس می ایستند، یک نفر که چشمش باز است، سوره عصر را به آرامی می‌خواند، افرادی که چشمشان بسته است، باید از روی صدا، جای او را تشخیص بدهند و به سمت او بروند. می‌توان به وسیله‌ی موانعی، مسیری را از قبل تعیین کرد تا افرادی که چشمشان باز است، به افراد چشم بسته کمک کنند، تا با شنیدن صدا،  مسیر یابی کنند. سپس برای بچه‌ها توضیح می‌دهیم که یک فرد نابینا باید از حواس دیگرش مثل شنوایی کمک ‌بگیرد تا راهش را پیدا کند.