خلاق

برای انتقال بهتر هدف سوره و یا انس بیشتر دانش‌آموزان با آن، می‌توانیم در کلاس از داستان خلاق استفاده کنیم. به این صورت که نفر اول، داستان را با عبارتی که به نماز یا بخشش مربوط باشد آغاز کرده و نفرات بعدی هر یک با جمله‌ای مرتبط با جمله نفر قبلی داستان را ادامه می‌دهد تا داستان خلاقی ساخته شود. به عنوان مثال:

نفر اول: ظهر که وارد مسجد شدم، یک راست به سمت وضو خانه رفتم.

نفر دوم: بابای مسجد را در آنجا دیدم.

نفر سوم: فوری به ایشان سلام کردم.

نفر چهارم: … .

در شکلی دیگر، می‌توانیم جمله اول و آخر داستان را از ابتدا به دانش‌آموزان بگوییم. مثلاً:

جمله اول: صدای اذان از مناره‌های مسجد شنیده می‌شد؛

و جمله آخر: مزه این قرمه سبزی با همه قرمه سبزی‌ها فرق داشت یا تا به حال چنین آبگوشت خوشمزه‌ای نخورده بودم.