خرس کوچولوی قطبی و خرگوش شجاع

عنوان کتاب: خرس کوچولوی قطبی و خرگوش شجاع

نویسنده و تصویرگر: هانس د بیر

مترجم: منصور کدیور

انتشارات: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

چاپ اول: 1379

رده سنی: ب

توضیحات: ماجرای این کتاب خوب و جذاب، درباره یک خرس و یک خرگوش است. خرسی که خرگوش را از چاه نجات می دهد و به همین دلیل با هم دوست می شوند؛ بعد که خرس کوچولو به دردسر می افتد، خرگوش با سرعت و هوشیاری تلاش می کند او را نجات دهد و موفق هم می شود. داستان خرس و خرگوش از جهت هوشیاری و حرکت با هوشیاری برای حل مسائل، می تواند در آموزش سوره مبارکه فلق موثر باشد.