خانه سازی مورچه ها

در این کلیپ با توانایی مورچه در ساخت لانه خود آشنا می‌شویم که این موجود ظریف و به ظاهر ضعیف توانایی فوق العاده‌ای در ساخت لانه‌های پیچیده دارد.
از محورهای تربیتی سوره مبارکه فیل توجه به قدرت موجودات است و این راهی است برای شناختن قدرت خداوند.