خانه سازی زنبور عسل

در این کلیپ با توانایی زنبور در ساخت کندو که ویژگی منحصر به فردی در این موجود است، آشنا می‌شویم که شاید در نگاه اول متوجه این توانایی در زنبور نشویم. از محورهای تربیتی سوره مبارکه فیل توجه به قدرت موجودات است و این راهی است برای شناختن قدرت خداوند.