حل یک مشکل

می‌توان یک مشکلی را که مربوط به حوزه دین در مدرسه، مسجد، محله و … است در نظر گرفت و از ششمی‌ها خواست برای حل آن چاره‌ای بیندیشند؛ مشورت گرفتن از آنها برای رفع مشکلات مدرسه، مسجد، محله و … احساس مسئولیت آنها را تقویت می‌کند؛ مثلاً اینکه برای بهبود وضعیت هیئت مدرسه چه کار کنیم؟ چگونه سال پایینی‌ها را به نماز جماعت و مراسم زیارت عاشورا ترغیب کنیم؟ چگونه بچه‌ها را مسجدی کنیم؟ چگونه قرآن خواندن بچه‌های مدرسه را تقویت کنیم؟ با وجود ساعت های درسی مجازی چگونه از آسیب های فضای مجازی در امان باشیم؟ و …

می‌توان جلسه ای مجای با ششمی ها و مربی ها برای برسی ایده های جلسه جشن نماز یا جشن عبادت مجازی برگزار کرد.