عهد می‌بندم روزی لازمت بشم… ✋

📢این بار اجرای متفاوتی از سرود “سلام فرمانده”

با بالا بردن پرچم سوره مبارکه تکویر🚩

سوره‌ای که پیامش  “قیام همراه با امام”  است…

📩 همه ما همراه با فرزندانمان به این قیام دعوتیم!

📍 جمعه ۳۰ اردیبهشت، ساعت ۱۶
صحن اصلی مصلی، نمایشگاه کتاب تهران

روز جمعه کودکان خود را به نمایشگاه کتاب می‌آوریم؛ در صحن اصلی مصلی جمع می‌شویم؛ پیکسل سوره تکویر را دریافت می‌کنیم و به لباس فرزندانمان سنجاق می‌کنیم و همراه جمع، سرود “سلام فرمانده” را می‌خوانیم.