در این فیلم که جلسه دوم از سوره مبارکه فجر است،پس از مروری بر سوره،چگونگی ارائه آن به دانش آموزان مطرح شده و سیر سوره های پایه چهارم و اهداف تربیتی آن ها مرور می شود.

جلسه نهم:‌ سوره مبارکه فجر قسمت دوم