در این فیلم پس از آشنایی اولیه با سوره مبارکه بلد و نحوه پیاده سازی آن در زندگی ،اجمالا نکاتی درباره چگونگی آشنا کردن دانش آموزان پایه چهارم با این سوره مبارکه می آموزیم.در جلسه پنجم با این سوره مبارکه و بخصوص چگونگی ارائه آن به دانش آموزان بیشتر آشنا خواهیم شد.

جلسه سوم:‌ سوره مبارکه بلد-قسمت اول