در این فیلم پس از آشنایی با سوره مبارکه قریش و نحوه پیاده سازی آن در زندگی، نکاتی درباره چگونگی آشنایی کردن دانش آموزان پایه دوم با این سوره مبارکه می آموزیم.

جلسه سوم:‌ سوره مبارکه قریش