در این فیلم پس از آشنایی با سوره مبارکه حمد و نحوه پیاده سازی آن در زندگی، نکاتی درباره چگونگی آشنا کردن دانش آموزان پایه اول با این سوره مبارکه می آموزیم.

جلسه سوم:‌ سوره مبارکه حمد